Mis või kes on ametiühing?

Ametiühing on organisatsioon, mille asutavad liikmed omal algatusel ja soovil, et üheskoos saavutada paremaid töötingimusi ning esindada ja kaitsta töötajate huvisid ja õigusi töösuhetes tööandjaga.

Ametiühingusse tasub kuuluda, sest ametiühing

  • tutvustab töötajatele nende seaduslikke õigusi
  • peab läbirääkimisi tööandjaga töötasu- ja töötingimuste osas
  • korraldab ametiühingu-, õigus- ja töösuhtealast koolitust liikmete teadlikkuse tõstmiseks töösuhtes
  • annab õigusabi ja nõustamist tööküsimustes
  • tagab juriidilise abi  töövaidluskomisjonides ja kohtus
  • kaitseb töötajat tööandja omavoli eest töösuhtes
  • võimaldab liikmetel teha koostööd ja luua ühtekuuluvustunnet töökohas
  • toetab töötajat vaidlustes või töötülides tööandjaga

Ametiühingu tegevust reguleerib Eesti Vabariigis ametiühingute seadus