Arenguseminar 2022. aastal

Rasked vahepealsed COVID-i aastad on kõige muud hulgas inimestele põhjustanud rohkem tööstressi ja pingeid. 20. – 21. mail toimunud koolitusel Pühajärvel analüüsisime psühholoogi abiga tööstressi, töönarkomaania ja läbipõlemise tundemärke. Püüdsime ära tunda pingeid põhjustavaid stressoreid ja läbipõlemise tunnuseid ning milline võib olla inimese individuaalne reaktsioon nendele. Koolituse eesmärgiks oli leida spetsialisti abiga head retsepti, mida ja kuidas saab hädasolija sellistes olukordades ennast ka ise aidata.

Volikogu koosolek 2021. aastal

Volikogu on kõrgeim organ üldkoosolekute vahelisel ajal.

Korraline volikogu koosolek toimus vahetult pärast üldkoosolekut 29. mail 2021.

Volikogu kinnitas volikogu koosseisu ja esitatud volikogu liikmed, valis volikogu juhataja ja asejuhataja ning kinnitas 2021. aasta eelarve ning võttis vastu 2021. aasta tegevuskava.

Üldkoosolek 2021. aastal

EMTAÜ korraline üldkoosolek toimus 29. mail 2021 Lõuna-Eestis Uhtjärvel.

Osakondade esindajad arutasid revidendi arvamust 2020. aasta finantstegevuse revideerimistulemustest, majandusaasta aruannet 2020 ning juhatuse ja revidendi aruannet perioodil 2016 – 2020.  Üldkoosolek kinnitas eelmise perioodi dokumendid.

Üldkoosolek valis juhatuse ja võttis vastu EMTAÜ arengukava aastateks 2021 – 2025.

Arenguseminar 2019. aastal

Iga-aastane sügisseminar toimub 19.–20. oktoobril. Seminaril käsitleme tervisliku ja ohutu töökeskkonnaga seotud teemasid. Oluline on teada ja osata näha, millised ohutegurid võivad esineda töötaja töökeskkonnas ja kuidas need mõjutavad tervist. Mida saab teha, et töökeskkond oleks tervislik ja ohutu? Kuid räägime ka metsanduse arengukava aastani 2030 projekti hetkeseisust. Samuti anname ülevaate EAKLi VIII kongressil otsustatust.