Üldkoosolek 2021. aastal

EMTAÜ korraline üldkoosolek toimus 29. mail 2021 Lõuna-Eestis Uhtjärvel.

Osakondade esindajad arutasid revidendi arvamust 2020. aasta finantstegevuse revideerimistulemustest, majandusaasta aruannet 2020 ning juhatuse ja revidendi aruannet perioodil 2016 – 2020.  Üldkoosolek kinnitas eelmise perioodi dokumendid.

Üldkoosolek valis juhatuse ja võttis vastu EMTAÜ arengukava aastateks 2021 – 2025.