• Üksik puu võib murduda, mets jääb kestma!

    Üksik puu võib murduda, mets jääb kestma!


Eesti Metsatöötajate Ametiühing

Eesti Metsatöötajate Ametiühing on Tallinna Puutööliste Ametiühisuse (1905 - 1940) põhieesmärkide kandja Eestis ning Eesti Metsa-, Paberi- ja Puidutöötlemistööstuse Tööliste Ametiühingu (1940 – 1990) õigusjärglane.
Eesti Metsatöötajate Ametiühing on asutatud 10. aprillil 1990 Tallinnas Eesti Metsatöötajate Ametiühingu I kongressil.

Metsatöötajate Ametiühingu liikmed

METSANDUSE

valdkonna töötajad

PUIDUTÖÖSTUSE

valdkonna töötajad

MÖÖBLITÖÖSTUSE

valdkonna töötajad

KESKKONNAKAITSE

valdkonna töötajad

LOODUSE

valdkonna töötajad

EHITUSE

valdkonna töötajad

EHITUSMATERJALI

tootmise valdkonna töötajad

PABERI-ja TSELLULOOSI

tootmise valdkonna töötajad

KUTSET ÕPPIJAD

eelnimetatud tegevusaladel kutset õppivad isikud

SOOVIAVALDAJAD

isikud, kes on avaldanud soovi kuuluda Eesti Metsatöötajate Ametiühingusse